Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat duurzaam ondernemen een continu proces is. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarom structureel verankerd in onze bedrijfsvoering. Om de vorderingen die we maken op dit gebied goed te kunnen sturen en monitoren werken we met vier pijlers: Consument & Gezondheid, Ketenregie en Dierenwelzijn, Welzijn en Veiligheid medewerkers en Duurzaam produceren. Wij rapporteren hier jaarlijks over in de vorm van MVO-jaarverslagen. Deze kunt u ook downloaden op deze pagina.

Van Loon Group, Best Star Meat en ketenpartners starten met
Varken op z’n Best

Een innovatief integraal ketenconcept voor varkensvlees

Per 1 oktober 2020 is het nieuwe ketenconcept Varken op z’n Best van start gegaan. Van Loon Group nam het initiatief voor dit innovatieve ketenconcept om de kwaliteit van het varkensvlees te verhogen en de keten transparant, duurzaam en stuurbaar te maken. De uitrol vindt plaats onder regie van Best Star Meat, onderdeel van Van Loon Group. Inmiddels hebben 16 varkenshouders zich aangesloten bij Varken op z’n Best. Ketenpartners die onderdeel zijn van Varken op z’n Best zijn voerleveranciers AgruniekRijnvallei en De Heus Voeders, dierenartsenpraktijken De Varkenspraktijk en AdVee dierenartsen en fokkerijorganisaties PIC en Topigs Norsvin.

Varken op z’n Best gaat uit van een integrale aanpak met alle schakels in de keten, gebaseerd op 3 elementen: kwaliteitsmanagement, duurzaamheid en keteninformatiesysteem. De varkenshouder werkt met vaste genetica, bijbehorende voerplannen en heeft maximale focus op hygiënemanagement. In de keten kunnen aanpassingen in voer en mestverwerking snel doorgevoerd worden om hiermee de CO2-footprint te verlagen, tot wel 50%. Daarnaast wordt alle relevante data inzichtelijk gemaakt voor zowel de varkenshouder als de ketenpartners.

Govert Frederix is één van de eerste varkenshouders die zich heeft aangesloten bij Varken op z’n Best. Vanuit twee locaties levert hij met zijn familiebedrijf varkens aan Van Loon Group. Samen met zijn vrouw Susanne verzorgen ze dagelijks bijna 8.000 vleesvarkens. “Wij waren meteen enthousiast over Varken op z’n Best, het past bij hoe wij zelf kijken naar de keten. Ons brijvoerbedrijf bewijst dit, wij zetten reststromen uit humane consumptie om tot veevoer en voeren hiermee onze varkens. Een circulaire aanpak waarvan ik geloof dat het consumenten ook nog eens aanspreekt.”

De varkenshouder wordt proactief ondersteund door het Varkens Advies Team. Dit team bestaat uit de bedrijfsdierenarts, voervoorlichter, varkenshouder en Live Stock coördinator van Best Star Meat. Het team geeft een deskundig en eenduidig advies waarbij gefocust wordt op het managen van gezonde varkens. Deze varkens groeien beter op; ze hebben minder voer nodig en de sterfte onder deze dieren is significant lager.  Door maximale samenwerking tussen de ketenpartners verbetert de varkenshouder zijn rendement.

V.l.n.r. Govert en Susanne Frederix, Stan Quinten en Roland van Loon

Binnen Best Star Meat zijn Live Stock Coördinatoren Ilonka van der Wagt en Waelko Waalkens verantwoordelijk voor de verdere uitrol van Varken op z’n Best. Dit doen zij onder leiding van Stan Quinten, commercieel verantwoordelijk voor Best Star Meat. Samen leggen zij de verbinding tussen de verschillende ketenpartners en de varkenshouders. “Als ketenregisseur was het ons doel om weer een stap verder te gaan in de keten. Met Varken op z’n Best doen we een grotere inspanning om tot een verbeterde kwaliteit vlees te komen dat duurzamer en diervriendelijker is geproduceerd. De varkens die we kopen, verkeren in optimale  gezondheid en de  boeren zijn trots op hun bedrijf en de keten. Het beste stukje vlees op het bord van de consument en het ideale varken voor de boer. Kortom het varken op zijn best”, zegt Roland van Loon, CTO Van Loon Group.

Gepubliceerd 26-11-2020

Onze duurzaamheidpijlers

Consument en Gezondheid

Consument en Gezondheid

Steeds meer mensen in Nederland en daarbuiten kiezen bewust voor een gezonde levensstijl. Meer bewegen, niet roken en gezond eten maken daar inherent onderdeel van uit. Als vleesverwerkend bedrijf spelen wij een belangrijke rol in het borgen van voedselveiligheid. Daar moeten consumenten en klanten blind op kunnen vertrouwen. Daarnaast kijken we ook voortdurend hoe we onze producten gezonder kunnen maken. Denk daarbij aan minder allergenen, vet, nitriet en natrium in producten maar ook aan het terugdringen van het antibioticagebruik door onze rundvee- en varkenshouders.

Ketenregie en Dierenwelzijn

Ketenregie en Dierenwelzijn

Succesvol duurzaam en diervriendelijk ondernemen kan alleen als dit in de hele keten verankerd is. Dieren moeten goed gehuisvest, behandeld, verzorgd, gevoed en vervoerd worden. Van geboorte tot slacht. Nederland loopt zeker voorop als het om dierenwelzijn gaat, maar we zijn er natuurlijk nooit. Van Loon Group zorgt er als ketenregisseur voor, dat vereiste werkwijzen door iedere schakel in de keten goed uitgevoerd worden. En ziet hier op toe. Met oog voor duurzaamheid en dierenwelzijn. Wij streven hierbij naar optimale transparantie ten behoeve van onze klanten en de consumenten.

Welzijn en Veiligheid medewerkers

Welzijn en Veiligheid medewerkers

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Van Loon Group doet er alles aan om een gezonde, veilige en boeiende werkomgeving te creëren. Dit betekent dat we enerzijds vol inzetten op veilig en prettig werken en anderzijds op het stimuleren van een gezonde levensstijl. Door aandacht en oog voor onze medewerkers is ons doel iedere medewerker betrokken en bevlogen te houden. We geven medewerkers ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Daarom hebben we de Van Loon Campus. Via de Campus volgen medewerkers trainingen en opleidingen die vereist zijn voor hun werk. Daarnaast krijgen zij binnen de Campus ruimte om te groeien en ontwikkelen.

Duurzaam produceren

Duurzaam produceren

Van zonnepanelen op het dak tot het stimuleren van ‘duurzaam gedrag’ bij medewerkers. En van warmteterugwinning tot het terugdringen van de vervuilingsgraad van het procesafvalwater. Dit is een greep uit het pallet van maatregelen die Van Loon Group neemt. Wij doen er alles aan om onze footprint te verkleinen met behoud van de continuïteit van onze organisatie. Onze ultieme duurzame productielocatie in Son is daar een treffend voorbeeld van.

MVO Jaarverslagen

Wilt u graag meer lezen over hoe wij invulling geven aan duurzaam ondernemen?
Download dan hier onze MVO-jaarverslagen.

Jaarverslag 2020

 
Jaarverslag 2019

Code of conduct

Duurzaamheid