Best Star Meat levert varkensvlees aan de Van Loon Group-bedrijven en aan industriële klanten. Daarnaast onderhoudt ze, in de rol van ketenregisseur, alle contacten met de veehouders die bij Best Star Meat onder contract staan. Best Star Meat heeft passie voor het werken met vlees. We werken dag in dag uit in een hecht team samen om onze klanten te voorzien van de beste grondstoffen. 

Ketenregie: Varken op z'n Best

Varken op z’n Best (VOB) is ontstaan vanuit een passie voor constante kwaliteit, duurzaamheid en samenwerking. Op initiatief van Van Loon Group startte 1 oktober 2020 dit ketenconcept. Met dit concept wil Van Loon Group de kwaliteit van het varkensvlees verhogen en de keten transparant, duurzaam en stuurbaar maken. De uitrol vindt plaats onder regie van Best Star Meat. Met dit concept zet Best Star Meat een stap extra qua duurzaamheid, dierenwelzijn en diergezondheid in vergelijking met bijvoorbeeld IKB en het Beter Leven keurmerk. 

Door samen te werken met ketenpartners en langdurige duurzame relaties aan te gaan is er een positief resultaat te halen voor alle betrokkenen in en bij de keten en kunnen kosten integraal beperkt worden. Voor VOB zijn partners gezocht om keten mee vorm te geven en samen te werken aan de gestelde doelen en ambities.


 

Doelstelling 
‘’Het doel van VOB is om de kwaliteit van het varkensvlees te verhogen en de keten transparant, duurzaam en stuurbaar te maken en het rendement voor de varkenshouder te verhogen.‘’ 
Dit doet VOB met behulp van een integrale aanpak met vast gekozen ketenpartners: genetica, voerleveranciers, dierenartsen, varkenshouders, handelaren, transporteurs, slachterij, verwerkers en afnemers.

Onze ketenpartners

logo De Varkenspraktijk dierenartsen
logo adVee Dierenartsen
logo De Oosthof Dierenartsen
logo De Heus Voeders
logo AgruniekRijnvallei
Topigs Norsvin
PIC

Best Star Meat regisseert de VOB-keten. Bij ketenregie gaat het om het coördineren, regisseren en toezicht houden op de productie van varkens(vlees), inclusief de bijbehorende informatiestromen. Essentieel voor een keten is een optimale afstemming tussen de partners in keten; ketenpartners moeten allemaal samenwerken om de keten zo vloeiend mogelijk te laten werken. Best Star Meat koppelt als ketenregisseur de verschillende schakels in de keten aan elkaar, van varkenshouder (primair bedrijf) tot afnemer en alle schakels die daar tussenin kunnen zitten.
Het VOB-concept bestaat uit 4 onderscheidende elementen: (1) kwaliteitsmanagement, (2) duurzaamheid, (3) keteninformatiesysteem en (4) prijsmodel.

Onze Livestock Coördinatoren

Ilonka van der Wagt

Livestock Coördinator
Foto Ilonka van der Wagt

Waelko Waalkens

Livestock Coördinator
Foto Waelko Waalkens

Pork Print Tool

in 2021 hebben wij de Pork Print Tool gelanceerd in samenwerking met HAS Hogeschool. Met deze tool monitort Van Loon Group de CO2-footprint van haar varkensbedrijven. De CO2-footprint geeft de hoeveelheid broeikasgassen aan die zijn uitgestoten per kilo varkensvlees van geboorte tot slacht. In totaal is van 38 varkenshouders de volledige footprint van geboorte tot slacht in kaart gebracht.