foto_vob_klankbordgroep
Nieuws 30 november 2022

Bijeenkomst Klankbordgroep Varken op z'n Best

In gesprek met 15 van onze VOB-varkenshouders

Op 23 november jl. kwam de klankbordgroep van ons ketenconcept Varken op z’n Best samen. We namen de tijd om samen met 15 varkenshouders bij te praten over ontwikkelingen in de sector en onze keten. Het doel van de klankbordgroep is het doorontwikkelen en continue verbeteren van Varken op z’n Best. Dit doen we door positief, kritisch en oplossingsgericht met elkaar mee te denken en door open en transparante communicatie.  Meningen, kennis en inzichten worden gedeeld in de groep, zodat al die informatie in een vroeg stadium meegenomen wordt in de (door)ontwikkeling van VOB en haar voorwaarden.

Foto vob klankbordgroep 2

Klimaatneutraal in 2030
Commercieel directeur van Best Star Meat Stan Quinten opende de meeting en ging in op de rol en doelstellingen van de klankbordgroep. Daarna gaf hij een korte update over de ontwikkelingen binnen Varken op z’n Best. Onderwerpen als duurzaamheid, transparantie, digitalisering en slachtcapaciteit werden besproken. “Voer en mest zijn op varkensbedrijven de grootste emissieposten als het gaat om broeikasgasemissies. Van Loon Group wil in 2030 klimaatneutraal varkensvlees kunnen produceren. We zijn een pilot gestart met verwerkt dierlijk eiwit in het veevoer. Dit doen we in samenwerking met ketenpartner AgruniekRijnvallei (voerleverancier). Daarnaast onderzoeken we hoe we meer duurzame energiebronnen kunnen inzetten, denk aan windmolens en zonnepanelen. En testen we hoe we (dagverse) mest kunnen gebruiken voor het opwekken van biogas”, aldus Stan.

Inzicht door data op gezondheids- en technische resultaten 
Live Stock coördinator Ilonka van der Wagt gaf vervolgens een toelichting op de nieuwe versie van het kwaliteitshandboek voor Varken op z’n Best (VOB-manual) die vanaf 1 januari 2023 geldt.  Ook presenteerde zij de uitkomsten van de data-analyse op gezondheidsparameters en technische getallen die is uitgevoerd over 2021. Ilonka: “We hebben de data-analyse op ketenniveau toegelicht. De volgende stap is dat we de individuele resultaten met de veehouder bespreken tijdens een VarkensAdviesTeam-overleg. Belangrijkste aandachtspunt voor VOB is de spreiding in cijfers. De cijfers op gezondheid en technische resultaten van de minst-presterende bedrijven en best-presterende bedrijven liggen te ver uit elkaar. Doordat we nu goed inzicht hebben in alle data weten we aan welke knoppen we moeten draaien om hier grote verbeterstappen te maken.”

Prijsmodel Varken op z’n Best
Afgelopen maanden heeft Best Star Meat hard gewerkt aan een concept prijsmodel voor Varken op z’n Best. Het streven is om varkenshouders, die deelnemen aan het VOB-concept, een vergoeding te geven voor de meerkosten van de aanvullende eisen uit het markconcept, veelal gericht op duurzaamheid en diergezondheid. Naast een vergoeding van de meerkosten is gekeken naar een alternatieve prijsstelling, waarbij de ontwikkeling van de kostprijs van invloed is en de fluctuaties in marktprijzen voor de ondernemers beperkt worden. Frank Steenbreker, bedrijfsadviseur varkenshouderij bij ABAB was aanwezig om de kostprijsberekening, die onderdeel is van het prijsmodel, toe te komen lichten.

Stan: “Voor VOB is het belangrijk dat het mes aan twee kanten snijdt. Het prijsmodel moet passen voor de varkenshouders binnen VOB en afnemers. De meeste varkenshouders reageerden overwegend positief op het prijsmodel. We zijn aan het kijken of we op korte termijn kunnen starten met een pilot met een select aantal VOB-bedrijven.”

De avond is afgesloten in de bar, onder het genot van een hapje en drankje werd er uitgebreid nagepraat.