Van Loon Group is marktleider in vlees en convenience door als ketenregisseur duurzamer eten voor iedereen bereikbaar te maken. Voor varkensvlees doen we dit met ons innovatieve ketenprogramma Varken op z’n Best. Dit programma kent een integrale ketenaanpak. We verhogen diergezondheid en dierwelzijn van de varkens, verminderen de druk op natuur en milieu en verbeteren de kwaliteit van het vlees. We werken samen met de ketenpartners aan een transparante en gezonde verdeling van de ketenmarge, inclusief het ondersteunen van het verdienmodel van de varkenshouder. Samen houden we duurzamer vlees betaalbaar. 

VARKEN OP Z'N BEST

Doel van Varken op z'n Best

Het doel van ons innovatieve ketenconcept is om de kwaliteit van varkensvlees te verhogen en de keten transparant, duurzaam en beheersbaar te maken. Varken op z’n Best is gebaseerd op een geïntegreerde aanpak waarbij alle schakels in de keten worden betrokken en waarbij vier elementen centraal staan: integrale ketenaanpak en verdienmodel, Dierwelzijn en Diergezondheid, Milieu en Natuur en Vleeskwaliteit.

Integrale ketenaanpak

Het VOB-programma bestaat uit 4 onderscheidende pijlers door de hele keten: 

  • Integrale ketenaanpak en verdienmodel
  • Dierwelzijn en Diergezondheid
  • Milieu en Natuur
  • Vleeskwaliteit
Integrale ketenaanpak, Varken op z’n Best is gebaseerd op een geïntegreerde aanpak waarbij alle schakels in de keten worden betrokken en waarbij vier elementen centraal staan:   Pijlers van VOB: 1.	Integrale ketenaanpak en verdienmodel 2.	Dierwelzijn en Diergezondheid 3.	Milieu en Natuur 4.	Vleeskwaliteit en consistentie

Ketenpartners Varken op z'n Best

Topigs Norsvin
PIC
logo De Varkenspraktijk dierenartsen
logo De Oosthof Dierenartsen
logo adVee Dierenartsen
logo AgruniekRijnvallei
logo De Heus Voeders

Pijler 1 Integrale ketenaanpak en verdienmodel

Van Loon Group gelooft in een integrale aanpak door de hele keten heen. We kiezen voor een beperkt aantal ketenpartners per schakel en leggen, als ketenregisseur, focus op een actieve samenwerking tussen alle  schakels. 

 

Vastgestelde genetica
De boer werkt met een van de vastgestelde berenlijnen 
afgestemd op het ideale vleesvarken.
Vastgesteld voerconcept
Boeren voeren volgens een vooraf gedefinieerd voerplan 
om zo  homogeniteit te stimuleren.
Optimaal stalklimaat
Gebruik van klimaatkastjes in de stal. Extra focus op 
optimaal stalklimaat m.b.v. data.
Ongedierte bestrijding
Onderhoudscontract met een onafhankelijke gecertificeerde partij.

 

 

 

 

Hierdoor ondersteunen we het verdienmodel  van de varkenshouder en kunnen we wensen vanuit de markt en de consument snel doorvoeren. Ons doel is om een goede en gezonde verdeling van de ketenmarge te realiseren zodat alle ketenpartners kunnen blijven innoveren en investeren in verdere verduurzaming. 

 

Schoon drinkwater
Structureel zuren van waterleidingen plus continue monitoring.
 
Goed reinigbare stallen
Stallen coaten. Optioneel middels financieringsfonds en aanbevolen bij slecht  presterende bedrijven.
 
Hygiënemanagement
Optimale hygiëne door middel van vastgestelde protocollen (hygiënesluis, kleding, etc).
 
Coaching & sturing
Ondersteuning door Varkens Advies Team (VAT): dierenarts, voerleverancier, varkenshouder, livestock-coördinator.
Varkenshouders Pieter verzorgt zijn varkens

Pijler 2 Dierwelzijn en Diergezondheid

De basis voor VOB op het gebied van dierwelzijn is 1-ster Beter Leven Keurmerk. Alle deelnemende varkenshouders, transporteurs en slachterijen in onze keten zijn hiervoor gecertificeerd. Van Loon Group streeft ook op dit thema iedere dag naar verbetering. De varkenshouder werkt met vaste genetica en bijbehorende voerplannen, en heeft maximale aandacht voor hygiënemanagement voor de meest gezonde dieren.

Pijler 3 Milieu en Natuur

Verduurzaming van de keten is een belangrijk doel voor VOB. Hierbij richten we ons met name op het verlagen van de CO2 footprint van het varken en het verhogen van de circulariteit van het voer.

Ketenprogramma Varken op z'n Best vermindert de druk op natuur en milieu.
Van Loon Group wil het lekkerste en meest constante stukje varkensvlees leveren voor iedere consument.

Pijler 4 Vleeskwaliteit

De varkenshouder werkt met vaste genetica en bijbehorende voerplannen, en heeft maximale aandacht voor hygiënemanagement op en rond de boerderij. 

Externe onafhankelijk specialist

Mijn naam is Imelda Gielen – van de Kruijs. Ik ben geboren en getogen op de Krakehoeve in Weert, een gemengd bedrijf met vleesvee en vleesvarkens. Hier is mijn passie voor de agrarische sector met de paplepel ingegoten. Na mijn studie Dierwetenschappen in Wageningen heb ik 16 jaar gewerkt in de mengvoersector, waarvan de laatste 11 jaar als kwaliteitsmanager. Vanaf 2017 ben ik als onafhankelijk adviseur actief onder de naam Qraak. Met heel veel plezier zet ik nu mijn opgedane kennis en ervaring op het gebied van diervoeders, kwaliteitsmanagement, voedselveiligheid en productintegriteit in op verschillende schakels in de keten. Mijn opdrachtgevers variëren van brancheorganisatie, mengvoerproducent, pluimveehouders en hun toeleveranciers tot verwerkende industrie. Zo ben ik onder andere onafhankelijk voorzitter van VoederWaarde.nl en mede-initiatiefneemster van SecurEggFarmer. In alle schakels van de keten komt dezelfde passie voor de agrarische sector terug. Overal wordt gezocht naar een manier om in de huidige roerige tijd, gezamenlijk een duurzaam toekomstperspectief te houden. De sector ligt onder een vergrootglas. Transparantie en betrouwbaarheid is dus ons grootste goed.

Sinds kort ben ik ook betrokken als onafhankelijk adviseur bij VOB om handen en voeten te geven aan de term duurzaamheid in relatie tot voer. Waar liggen de kansen en mogelijkheden en hoe zorg je er samen met de voerpartners voor dat de VOB voorwaarden binnen de keten voor iedereen helder zijn? Doel is dat de duurzaamheidsdoelstellingen door de partners transparant en betrouwbaar worden ingevuld. Varken op zijn Best is een prachtig ketenconcept waar ik graag mijn steentje aan bijdraag!

Imelda (13 of 54)