Van Loon Group is een ondernemend familiebedrijf en bestaat uit negen gepassioneerde, innovatieve en vooruitstrevende producenten van vleesproducten, vleesvervangers en maaltijden.

Onze missie

Consumenten_eten

Wij dragen bij aan het succes van onze klanten door lekkere en verantwoorde vleesproducten, vleesvervangers én maaltijden te creëren waar consumenten van genieten.

Onze visie

van-Loon-retail-supermarkt-vleesschap-GI_Klein

Wij brengen een gevarieerd aanbod kwalitatieve, duurzame en innovatieve producten via diverse kanalen naar de consument. Onze medewerkers vormen het hart van ons bedrijf en zijn gedreven om elke dag het verschil te maken.

Onze ambitie

TheBlueButcher_nuggets_inpak

Het is onze ambitie om de meest duurzame en klantgerichte producent van vleesproducten, vleesvervangers en maaltijden te zijn en te blijven.

Ons beleid

Hieronder wordt onze code of conduct en het beleid weergegeven. Deze zijn gericht op het vormen van een goede, kwalitatieve en veilige samenwerking met zowel medewerkers als business partners.

Onze strategie

Zorgen voor een duurzame, winstgevende groei van onze organisatie.

Onze strategische pijlers

  • Medewerkers
  • Duurzaamheid
  • Operational Excellence
  • Groei

Onze strategische pijlers

Medewerkers

 

Onze medewerkers vormen het hart van ons bedrijf. We investeren in kennis, kunde en vakmanschap van onze mensen en zorgen voor een duurzame inzetbaarheid. Hierdoor borgen we de continuïteit van ons bedrijf en kunnen wij onze klanten beter bedienen.

Duurzaamheid

 

Van Loon Group maakt deel uit van de samenleving en voelt zich medeverantwoordelijk en betrokken bij de wereld van morgen. Wij voeren daarom een praktisch en concreet duurzaamheidsbeleid dat gedragen wordt in de hele organisatie. Hiermee verduurzamen we alle aspecten van onze bedrijfsvoering en kunnen we op een proactieve manier de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten mogelijk maken.

Operational Excellence

Van Loon Group opereert in een competitieve markt. Om een concurrerende kostenstructuur te kunnen waarborgen, investeren we continue in geavanceerde productiefaciliteiten, processen en systemen.

Groei

 

We willen onze marktpositie en winstgevendheid verder versterken door autonome groei en kansrijke overnames. Dit kan met bestaande productgroepen en in bestaande markten maar ook met nieuwe productgroepen en in nieuwe (geografische) markten.

Ons DNA

Van Loon Group is een familiebedrijf. De focus op de klant, de langetermijnvisie en de ‘Iedere dag beter’-mentaliteit voel je overal; ze zitten in ons DNA. Ook bij de huidige omvang blijven we trouw aan onze waarden van toen en investeren we in een cultuur van betrokkenheid en ondernemerschap.

Onze kernwaarden

Iedere dag beter

Al sinds 1971 is Van Loon Group bezig met de vraag hoe het beter kan. Beter samenwerken in de keten. Efficiënter en duurzamer produceren. Daarom blijven we innoveren, testen en leren. Iedere dag weer. Om klant en eindgebruiker het beste te kunnen bieden.

Gericht op de toekomst

Van Loon Group maakt deel uit van de samenleving. En neemt haar verantwoordelijkheid voor de wereld van morgen. Wij geven de toekomst vorm vanuit duurzame relaties met collega, klant en leverancier. Altijd met respect voor mens, dier en milieu.

Betrokken teamspelers

Wij zijn trots op onze familiehistorie en zijn betrokken bij onze collega’s. We luisteren, vragen en dagen uit. We geven elkaar feedback en communiceren open met elkaar. En werken als een team om het beste resultaat te leveren.

Samen winnen

We gaan voor succes. Zoeken oplossingen waar anderen bedreigingen zien. We zijn niet bang om onze nek uit te steken en nemen onze verantwoordelijkheid. We tonen daadkracht en doorzettingsvermogen en daarmee de juiste mentaliteit om te winnen.