Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat duurzaam ondernemen een continu proces is. Wij voeren daarom een praktisch en concreet duurzaamheidsbeleid dat gedragen wordt in de hele organisatie. Hiermee verduurzamen we alle aspecten van onze bedrijfsvoering en kunnen we op een proactieve manier de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten mogelijk maken. Om de vorderingen die we maken op dit gebied goed te kunnen sturen en monitoren werken we met vier pijlers: 

  • Consument & Gezondheid
  • Ketenregie en Dierenwelzijn
  • Welzijn en Veiligheid medewerkers
  • Duurzaam produceren

Wij rapporteren hierover jaarlijks in de vorm van MVO-jaarverslagen. Deze kunt u downloaden op deze pagina.

Onze duurzaamheidpijlers

Consument en Gezondheid

De interesse in gezond eten en bewegen groeit verder onder de Nederlandse bevolking. We kiezen vaker voor een dagje zonder vlees. Als foodbedrijf spelen wij een belangrijke rol in het bijdragen aan een gevarieerd eetpatroon. Het borgen van voedselveiligheid is hierbij evident. Daar moeten consumenten en klanten blind op kunnen vertrouwen. 

Welzijn en Veiligheid Medewerkers

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Wij zetten ons voortdurend in om een gezonde, veilige en boeiende werkomgeving te creëren. Dit betekent dat we zorgen voor een veilige en prettige werkplek en dat we ook een gezonde levensstijl bij onze medewerkers stimuleren. Door aandacht en oog voor onze medewerkers is ons doel iedere medewerker betrokken en bevlogen te houden. 

Ketenregie en Dierenwelzijn

Succesvol duurzaam en diervriendelijk ondernemen kan alleen als dit in de hele keten verankerd is. Van Loon Group zorgt er als ketenregisseur voor dat vereiste werkwijzen door iedere schakel in de keten goed uitgevoerd worden. 
 

Duurzaam
produceren

Van zonnepanelen op het dak tot het stimuleren van ‘duurzaam gedrag’ bij medewerkers. En van warmteterugwinning tot het terugdringen van de vervuilingsgraad van het procesafvalwater. Dit is een greep uit het pallet van maatregelen die Van Loon Group neemt. Wij doen er alles aan om onze footprint te verkleinen met behoud van de continuïteit van onze organisatie.

Jaarverslag 2021

 

 

MVO Jaarverslagen

MVO Jaarverslag 2019

Jaarverslagen
Downloaden
pdf (4.18 MB)

MVO Jaarverslag 2018

Jaarverslagen
Downloaden
pdf (5.31 MB)

MVO Jaarverslag 2017

Jaarverslagen
Downloaden
pdf (8.5 MB)

MVO Jaarverslag 2020

Jaarverslagen
Downloaden
pdf (7.57 MB)

Van Loon Group, Best Star Meat en ketenpartners starten met Varken op z’n Best

Per 1 oktober 2020 is het nieuwe ketenconcept Varken op z’n Best van start gegaan. Van Loon Group nam het initiatief voor dit innovatieve ketenconcept om de kwaliteit van het varkensvlees te verhogen en de keten transparant, duurzaam en stuurbaar te maken. De uitrol vindt plaats onder regie van Best Star Meat, onderdeel van Van Loon Group. Inmiddels hebben 16 varkenshouders zich aangesloten bij Varken op z’n Best. Ketenpartners die onderdeel zijn van Varken op z’n Best zijn voerleveranciers AgruniekRijnvallei, De Heus Voeders en ForFarmes, dierenartsenpraktijken De Varkenspraktijk en AdVee dierenartsen en de Oosthof dierenartsen en fokkerijorganisaties PIC en Topigs Norsvin.

Duurzaamheid in de praktijk

Highlights 2020

Besparing energiebronnen

  • Het waterverbruik per ton verkocht product is met 11% teruggebracht.
  • Dit jaar hebben we 1.411.933 kWh meer eigen elektriciteit opgewekt met onze eigen PV-installaties. In totaal is er 2.688.242 kWh opgewekt, dit is 6,2% van het totale verbruik.

Verpakking & emissies
Afgelopen jaar is het bedrijf Meat Friends Noord overgestapt van een reguliere skinpack verpakking naar een flat skin verpakking. Hierbij is de kunststof tray vervangen door een kartonnen drager. Dit reduceert de gebruikte hoeveelheid kunststof aanzienlijk. Deze flat skin verpakking wordt in 2021 bij nog een tweetal bedrijven binnen Van Loon Group ingevoerd.

016 Van Loon Son 08-11-2018_Klein
flatskin 1
Van Loon_3067