Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat duurzaam ondernemen een continu proces is. Wij voeren daarom een praktisch en concreet duurzaamheidsbeleid dat gedragen wordt in de hele organisatie. Hiermee verduurzamen we alle aspecten van onze bedrijfsvoering en kunnen we op een proactieve manier de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten mogelijk maken. Om de vorderingen die we maken op dit gebied goed te kunnen sturen en monitoren werken we met vier pijlers: 

  • Consument & Gezondheid
  • Ketenregie en Dierenwelzijn
  • Welzijn en Veiligheid medewerkers
  • Duurzaam produceren

Wij rapporteren hierover jaarlijks in de vorm van MVO-jaarverslagen. Deze kunt u downloaden op deze pagina.

Onze duurzaamheidpijlers

Consument en
Gezondheid

De interesse in gezond eten en bewegen groeit verder onder de Nederlandse bevolking. We kiezen vaker voor een dagje zonder vlees. Als foodbedrijf spelen wij een belangrijke rol in het bijdragen aan een gevarieerd eetpatroon. Het borgen van voedselveiligheid is hierbij evident. Daar moeten consumenten en klanten blind op kunnen vertrouwen. 

Welzijn en Veiligheid Medewerkers

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Wij zetten ons voortdurend in om een gezonde, veilige en boeiende werkomgeving te creëren. Dit betekent dat we zorgen voor een veilige en prettige werkplek en dat we ook een gezonde levensstijl bij onze medewerkers stimuleren. Door aandacht en oog voor onze medewerkers is ons doel iedere medewerker betrokken en bevlogen te houden. 

Ketenregie en Dierenwelzijn

Succesvol duurzaam en diervriendelijk ondernemen kan alleen als dit in de hele keten verankerd is. Van Loon Group zorgt er als ketenregisseur voor dat vereiste werkwijzen door iedere schakel in de keten goed uitgevoerd worden. 
 

Duurzaam
produceren

Van zonnepanelen op het dak tot het stimuleren van ‘duurzaam gedrag’ bij medewerkers. En van warmteterugwinning tot het terugdringen van de vervuilingsgraad van het procesafvalwater. Dit is een greep uit het pallet van maatregelen die Van Loon Group neemt. Wij doen er alles aan om onze footprint te verkleinen met behoud van de continuïteit van onze organisatie.

MVO-jaarverslag 2023

 

 

MVO Jaarverslagen

MVO Jaarverslag 2019

Jaarverslagen
Downloaden
pdf (4.18 MB)

MVO Jaarverslag 2018

Jaarverslagen
Downloaden
pdf (5.31 MB)

MVO Jaarverslag 2017

Jaarverslagen
Downloaden
pdf (8.5 MB)

MVO Jaarverslag 2016

Jaarverslagen
Downloaden
pdf (2.46 MB)

MVO Jaarverslag 2020

Jaarverslagen
Downloaden
pdf (7.57 MB)

MVO Jaarverslag 2021

Jaarverslagen
Downloaden
pdf (5.97 MB)

MVO Jaarverslag 2022

Jaarverslagen
Downloaden
pdf (8 MB)

MVO Jaarverslag 2023

Jaarverslagen
Downloaden
pdf (6.99 MB)
VARKEN OP Z'N BEST_klein

Van Loon Group, Best Star Meat en ketenpartners starten met Varken op z’n Best

Per 1 oktober 2020 is het nieuwe ketenconcept Varken op z’n Best van start gegaan. Van Loon Group nam het initiatief voor dit innovatieve ketenconcept om de kwaliteit van het varkensvlees te verhogen en de keten transparant, duurzaam en stuurbaar te maken. De uitrol vindt plaats onder regie van Best Star Meat, onderdeel van Van Loon Group. Inmiddels hebben 16 varkenshouders zich aangesloten bij Varken op z’n Best. Ketenpartners die onderdeel zijn van Varken op z’n Best zijn voerleveranciers AgruniekRijnvallei, De Heus Voeders en ForFarmes, dierenartsenpraktijken De Varkenspraktijk en AdVee dierenartsen en de Oosthof dierenartsen en fokkerijorganisaties PIC en Topigs Norsvin.

Duurzaamheid in de praktijk

Een paar highlights in 2022

·         We hebben weer mooie stappen gezet in ons ketenprogramma Varken op z’n Best. We zijn met 12 varkenshouders een pilot gestart om het aandeel soja in het varkensvoer te vervangen door verwerkt dierlijk eiwit.

·         We hebben de voorbereidingen getroffen om in 2023 aan te sluiten bij het Science Based Targeting Initiative (SBTi). Hiermee zetten we wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen neer voor het reduceren van broeikasgasemissies in onze ketens om zo te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.

·         We willen (jonge) collega’s blijven boeien en binden en trots maken op ons bedrijf. In 2022 startte Young Van Loon Group, een netwerkclub voor alle Van Loon collega’s onder 35.

·         Ook namen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We hebben aan de Voedselbanken Nederland in totaal 374.000 kilo producten gedoneerd waarvan ca.253.000 kilo speciaal is geproduceerd voor de voedselbanken. Bij een standaard portiegewicht van 80 gram, zijn dit meer dan 4,6 miljoen consumentenproducten.

016 Van Loon Son 08-11-2018_Klein
flatskin 1
Van Loon_3067