Succesvol duurzaam en diervriendelijk ondernemen kan alleen als dit in de hele keten verankerd is. Van Loon Group zorgt er als ketenregisseur voor dat vereiste werkwijzen door iedere schakel in de keten goed uitgevoerd worden. 

Varken op z'n Best

Varken op z'n Best

Van Loon Group nam het initiatief voor Varken op z’n Best, het innovatieve ketenconcept om de kwaliteit van het varkensvlees te verhogen en de keten transparant, duurzaam en stuurbaar te maken. Varken op z’n Best gaat uit van een integrale aanpak met alle schakels in de keten, gebaseerd op 3 elementen: kwaliteitsmanagement, duurzaamheid en keteninformatiesysteem. De varkenshouder werkt met vaste genetica, bijbehorende voerplannen en heeft maximale focus op hygiënemanagement. In de keten kunnen aanpassingen in voer en mestverwerking snel doorgevoerd worden om hiermee de CO2-footprint te verlagen, tot wel 50%. Daarnaast wordt alle relevante data inzichtelijk gemaakt voor zowel de varkenshouder als de ketenpartners.

Meer informatie: Varken op z'n Best

Zon Varken

Zon Varken gaat diervriendelijker, milieuvriendelijker, klimaatvriendelijker en boervriendelijker varkensvleesproduceren, met 3 sterren Beter Leven Keurmerk:

  • Hoogste niveau dierenwelzijn, endorsement NGO’s
  • Klimaat: forse reductie CO2 footprint door innovatie, (nog verder te verlagen mits regelgeving aangepast)
  • Verlaging geur- & ammoniakuitstoot
  • Omkering trend schaalvergroting: wij gaan voor schaalverkleining 2x 25 zeugen per boerderij
  • Beter inkomen en betere kwaliteit van leven voor de boer
  • Schaalbaar model (inkomen en kwaliteit van leven boer; financierbaar)
  • Betaalbaar: goedkoper dan Bio

Meer informatie: Zon Varken

Zon Varken
Weide runderen in Hollandse wei

Weiderund

Van Loon Group heeft een uitgebreid aanbod Nederlandse runderen. Eén daarvan is het weiderund. Rundvleesproducten afkomstig van weiderunderen is duurzaam en lekker. De koeien grazen ten minste 120 dagen per jaar en zes uur per dag op de Nederlandse weides. De melk van deze koeien is de basis voor weidezuivel, dat verwerkt wordt in onder meer (karne)melk, vla en yoghurt. De runderen dienen op die manier een dubbel doel.

Beter Leven Keurmerk

Het verse varkensvlees van Van Loon Group is 100% Beter Leven 1 ster gecertificeerd. Wij zijn ketenregisseur rundvlees, waardoor een belangrijk deel van ons rundvlees het Beter Leven Keurmerk heeft. Een significant deel van ons rundvlees is  2 sterren-Beter Leven gecertificeerd.

Beter Leven Keurmerk
Skal gecertificeerd Rund

Biologisch

Het aandeel biologisch vlees in onze totale productie groeit ieder jaar weer. Een deel van onze varkenshouders is in bezit van het Bio keurmerk (Skal). Biologisch rundvlees betrekken we van een geselecteerd aantal vaste leveranciers.