Succesvol duurzaam en diervriendelijk ondernemen kan alleen als dit in de hele keten verankerd is. Van Loon Group zorgt er als ketenregisseur voor dat vereiste werkwijzen door iedere schakel in de keten goed uitgevoerd worden. 

Varken op z'n Best

Van Loon Group nam het initiatief voor Varken op z’n Best, het innovatieve ketenconcept om de kwaliteit van het varkensvlees te verhogen en de keten transparant, duurzaam en stuurbaar te maken. Varken op z’n Best gaat uit van een integrale aanpak met alle schakels in de keten, gebaseerd op 3 elementen: kwaliteitsmanagement, duurzaamheid en keteninformatiesysteem. De varkenshouder werkt met vaste genetica, bijbehorende voerplannen en heeft maximale focus op hygiënemanagement. In de keten kunnen aanpassingen in voer en mestverwerking snel doorgevoerd worden om hiermee de CO2-footprint te verlagen, tot wel 50%. Daarnaast wordt alle relevante data inzichtelijk gemaakt voor zowel de varkenshouder als de ketenpartners.

Weiderund

Van Loon Group heeft een uitgebreid aanbod Nederlandse runderen. Eén daarvan is het weiderund. Rundvleesproducten afkomstig van weiderunderen is duurzaam en lekker. De koeien grazen ten minste 120 dagen per jaar en zes uur per dag op de Nederlandse weides. De melk van deze koeien is de basis voor weidezuivel, dat verwerkt wordt in onder meer (karne)melk, vla en yoghurt. De runderen dienen op die manier een dubbel doel.

Beter Leven Keurmerk

Het verse varkensvlees van Van Loon Group is 100% Beter Leven 1 ster gecertificeerd. Wij zijn ketenregisseur rundvlees, waardoor een belangrijk deel van ons rundvlees het Beter Leven Keurmerk heeft. Een significant deel van ons rundvlees is  2 sterren-Beter Leven gecertificeerd.

Biologisch

Het aandeel biologisch vlees in onze totale productie groeit ieder jaar weer. Een deel van onze varkenshouders is in bezit van het Bio keurmerk (Skal). Biologisch rundvlees betrekken we van een geselecteerd aantal vaste leveranciers.