Actueel

Consumenten_eten

CO2-footprint vleesproducten Van Loon Group binnenkort volledig transparant

28 mei 2024
Nieuws

Van Loon Group gaat de blockchain en CO2-footprint calculator van ImpactBuying gebruiken om de volledige CO2-footprint van zijn vleesketens in kaart te brengen en zo te werken aan verdere reductie.

CO2-footprint vleesketens reduceren met 33%
Van Loon Group heeft begin dit jaar goedkeuring gekregen van het Science Based Target initiative op zijn CO2-reductiedoelstelling richting 2030. Met deze ambitieuze doelen voldoet Van Loon Group aan het klimaatakkoord van Parijs om de wereldwijde opwarming van de aarde tot maximaal 1,5°C te beperken. “De grootste CO2-emissies komen uit de indirecte broeikasgasemissies in de waardeketen buiten ons bedrijf (scope 3). We hebben ons gecommitteerd om deze broeikasgasemissies te reduceren: 46% voor de fossiele emissies en 33% voor de FLAG-emissies”, legt Roland van Loon uit, CTO Van Loon Group en verantwoordelijk voor Duurzaamheid.

In 2019 heeft Van Loon Group bij 38 van zijn varkenshouders een nulmeting gedaan en hun complete CO2-footprint in kaart gebracht. De afgelopen jaren heeft Van Loon Group al grote stappen gezet op het gebied van betere voerconversie, diergezondheid en hygiënemanagement. Van Loon Group gaat de CO2-footprint van al zijn varkenshouders jaarlijks berekenen en rapporteren over de gerealiseerde reductie. Vanaf juli start Van Loon Group met de blockchain en CO2-footprint calculator van ImpactBuying, een onafhankelijk dataplatform. “We nemen de blockchain stapsgewijs in gebruik, als eerste gaan we al onze varkenshouders en ketenpartners van Varken op z’n Best zoals voerleveranciers, geneticaleveranciers en dierenartspraktijken aansluiten. Later volgen onze andere vleesketens. Zo wordt de dataverzameling maximaal geautomatiseerd en is de data onafhankelijk gevalideerd.”