Duurzaamheidsverslag Van Loon Group 2022 cover
Nieuws 17 mei 2023

Duurzaamheidsverslag Van Loon Group 2022 online!

Met plezier delen wij ons Duurzaamheidsverslag 2022. Als familiebedrijf denkt Van Loon Group niet in jaren maar in generaties. En zetten we concrete stappen in onze duurzaamheidsstrategie. In ons verslag leest u hoe we dit in praktijk brengen. We geven u alvast een paar highlights.

  • Het afgelopen jaar hebben wij ons strategie herijkt en onze ambitie aangescherpt: Van Loon Group is marktleider in vlees en convenience door als ketenregisseur duurzamer eten voor iedereen bereikbaar te maken.
  • We hebben weer mooie stappen gezet in ons ketenprogramma Varken op z’n Best. We zijn met 12 varkenshouders een pilot gestart om het aandeel soja in het varkensvoer te vervangen door verwerkt dierlijk eiwit.
  • We hebben de voorbereidingen getroffen om in 2023 aan te sluiten bij het Science Based Targeting Initiative (SBTi). Hiermee zetten we wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen neer voor het reduceren van broeikasgasemissies in onze ketens om zo te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.
    We willen (jonge) collega’s blijven boeien en binden en trots maken op ons bedrijf. 
  • In 2022 startte Young Van Loon Group, een netwerkclub voor alle Van Loon collega’s onder 35.
  • Ook namen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We hebben aan de Voedselbanken Nederland in totaal 374.000 kilo producten gedoneerd waarvan ca.253.000 kilo speciaal is geproduceerd voor de voedselbanken. Bij een standaard portiegewicht van 80 gram, zijn dit meer dan 4,6 miljoen consumentenproducten.