Van Loon Group hoofdkantoor
Nieuws 27 februari 2024

Klimaatambities Van Loon Group goedgekeurd door SBTi

Reductie van CO2-uitstoot in 2030 binnen normen klimaatakkoord van Parijs | 
Bijdrage aan eiwittransitie door toepassing plantaardige grondstoffen

Het Science Based Targets initiative (SBTi) heeft de CO2-reductiedoelstellingen voor Van Loon Group voor 2030 gevalideerd en goedgekeurd. Met deze ambitieuze doelen voldoet Van Loon Group aan het klimaatakkoord van Parijs om de wereldwijde opwarming van de aarde tot maximaal 1,5°C te beperken. Als ketenregisseur is Van Loon Group  in staat dit commitment aan te gaan. Samen met onze ketenpartners houden we duurzame vleesproducten en convenience producten voor iedereen bereikbaar.

Duurzame bedrijfsvoering en verkleinen CO2 footprint van dierlijke ketens

Roland van Loon, CTO Van Loon Group en verantwoordelijk voor Duurzaamheid: “We zijn een familiebedrijf dat al meer dan 50 jaar actief is in het produceren van lekkere vleesproducten en convenience producten. Sinds 2010 rapporteren we over de reductie van onze eigen directe en indirecte CO₂-emissies (scope 1 en 2). Ons doel is om de absolute uitstoot hiervan in 2030 met 66% te reduceren ten opzichte van ons basisjaar 2019. Dit doen we onder andere door binnen onze bedrijven te verduurzamen op het gebied van afval, transport, verpakkingsmateriaal en het gebruik van hernieuwbare energie.

De grootste CO2-emissies komen uit de indirecte broeikasgasemissies in de waardeketen buiten ons bedrijf (scope 3). Van Loon Group committeert zich ook om deze broeikasgasemissies te reduceren: 46% voor de fossiele emissies en 33% voor de FLAG-emissies*.

016 Van Loon Son 08-11-2018_Klein (002)_sbti_klein

Wij laten zien dat het juist ook als bedrijf dat vlees verwerkt goed mogelijk is om de CO2-uitstoot te verlagen tot een niveau dat past binnen het klimaatakkoord van Parijs. Met onze ketenconcepten Varken op z’n Best en Rund op z’n Best overzien we als ketenregisseur, de volledige keten. We kunnen samen met onze boeren en vaste ketenpartners voor o.a. genetica, voer en diergezondheid aan de juiste knoppen draaien om onze footprint te verkleinen.”

*FLAG-emissies (Forest, Land and Agriculture): broeikasgasemissies als gevolg van landbouw en ontbossing voor de teelt van gewassen voor o.a. veevoer.

Eiwittransitie: gedeelte vlees vervangen door plantaardige grondstoffen

Robert van Ballegooijen, CEO Van Loon Group: “In onze visie zal vlees  een essentieel onderdeel van een gezond menu blijven. Vlees is een belangrijke bron van nutriënten zoals ijzer, zink en vitamines B1, B6 en B12. Samen met onze ketenpartners werken we hard aan het verder verduurzamen van onze vleesketens. Daarnaast leveren we een belangrijke bijdrage aan de eiwittransitie door samen met onze klanten in een groot aantal producten een deel van onze vleesgrondstoffen te vervangen door plantaardige grondstoffen. Hierbij is de behoefte van de consument naar lekkere, voedzame en betaalbare producten steeds het uitgangspunt. Het is onze missie om duurzame en lekkere vleesproducten en convenience producten voor iedereen bereikbaar te maken.”

Bekijk hier de goedgekeurde “near-term targets” van Van Loon Group (pagina 729)